2310 410 410
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Pummaro Χυμός Τομάτας Πιο Συμπυκνωμένο 520 gr

€0.85
€1.63/1Kg

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συστατικά
Ελαφρά συμπυκνωμένος χυμός τομάτας (στερεά 9,5% κατ' ελάχιστον), ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ.
Συνθήκες Διατήρησης
To Pummaro διατηρείται αναλλοίωτο σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την ημερομηνία λήξης, εφ' όσον δεν έχει υποστεί φθορά η συσκευασία. Μετά το άνοιγμα διατηρείται στο ψυγείο για 4 ημέρες.
Στοιχεία Προμηθευτή
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Τατοϊου 165 & Οδυσσέως, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής, Τηλ.: 210 285 4200, 800 112 8282 (χωρίς χρέωση)